ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 20/2020

 

Συνεδρίαση 66η / 15.04.2020 / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ. Αναρτήθηκε στις 07.05.2020

ΘΕΜΑ :"Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας αναφορικά με την είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων από πλοία για χρήση ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας καθώς και την είσπραξη ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων"

 

Undefined
Συνημμένα αρχεία :