ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 19/2020

Γνωμοδότηση περί ανάσυρσης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) από τον πυθμένα του εμπορικού λιμένα Βόλου.

 

Undefined
Συνημμένα αρχεία :