Απόφαση 57/ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 10.05.2018

Θέμα: Εξέταση επιστολής / καταγγελίας της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής τελών για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: