Απόφαση 55/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.04.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

Συνημμένα αρχεία: