Απόφαση 51/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Παροχή Εξουσιοδότησης για Κατακύρωση Πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών για προμήθεια α) γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Συνημμένα αρχεία: