Απόφαση 50/ 2018

Συνεδρίαση 31/ 01.03.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018

Θέμα: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: