Απόφαση 49/ 2018 (Ορθή Επανάληψη)

Συνεδρίαση 30/ 06.02.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 06.03.2018 (Ορθή Επανάληψη ως προς το κείμενο)

Θέμα: Πόρισμα Επιτροπής Ακρόασης «Αναφορά – αίτηση ακρόασης για διαπίστωση παράβασης» της ανώνυμης εταιρίας ‘’ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.’’ κατά της ανώνυμης εταιρίας Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: