Απόφαση 45/ 2018

Συνεδρίαση 29/ 22.01.2018/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 12.02.2018

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων

Συνημμένα αρχεία: