Απόφαση 4/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ (Ορθή επανάληψη)

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της Απόφασης 2/2016 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.