Απόφαση 30/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 13.11.2017

Θέμα: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων.

Συνημμένα αρχεία: