Απόφαση 3/ 2015

Συνεδρίαση 37/ 16.11.2015/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ.

Θέμα: Εκδίκαση Αιτήσεων Αναθεώρησης της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/22.6.2015 της Ρ.Α.Λ. από τον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

Συνημμένα αρχεία: