Απόφαση 29/ 2017

Συνεδρίαση 25/ 30.10.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 8.11.2017

Θέμα: Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς 

Συνημμένα αρχεία: