Απόφαση 23/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Επικύρωση εξουσιοδότησης Προέδρου για τον ορισμό δικηγόρου και κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017 και τις αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) αντίστοιχα

Συνημμένα αρχεία: