Απόφαση 21/ 2017

Συνεδρίαση 22/ 20.07.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.08.2017

Θέμα: Υπηρεσίες από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή για την υποστήριξη της ΡΑΛ στη συμμόρφωση με τα συμπεράσματα της από 13.03.2017  Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών 

Συνημμένα αρχεία: