Απόφαση 2/ 2016

Συνεδρίαση 43/ 12.02.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 23.03.2016

Θέμα: Αίτημα της εταιρίας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ προς τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., για εξαίρεση του Τεχνικού Συμβούλου του από τους σε εξέλιξη διαγωνισμούς παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Συνημμένα αρχεία: