Απόφαση 18/ 2017

Συνεδρίαση 17/ 10.03.2017/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 27.03.2017

Θέμα: Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ"

Συνημμένα αρχεία: