Απόφαση 16/ 2016

Συνεδρίαση 13/ 19.12.2016/ Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.01.2017

Θέμα: Βραχύχρονη Παράταση Σύμβασης Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένα    Ηρακλείου Α.Ε.

Συνημμένα αρχεία: