Απόφαση 1/ 2016

Συνεδρίαση 41/ 08.01.2016/ Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 16.02.2016

Θέμα: Αναφορά Εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος» με θέμα: «Πλημμελείς διαδικασίες απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Συνημμένα αρχεία: