Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. 01/2017

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 26.10.2017

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπών Ακρόασης δυνάμει της Απόφασης 329, (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017) «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»

Συνημμένα αρχεία: