ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Λογιστικών Υπηρεσιών σύνταξης της Απογραφής Έναρξης, διόρθωσης της διπλογραφικής λογιστικής και σύνταξης του Ισολογισμού Χρήσης 2018"