ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας προκαταβολής"