ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2019

Συνεδρίαση 45/ 13.02.2019 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 22.02.2019

Θέμα: "Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της απογραφής της έναρξης και τέλους της χρήσης έτους 2018"

 

 

Συνημμένα αρχεία: