ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.01.2019

Θέμα: "Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του σχεδίου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Μηχανικού για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε."

Συνημμένα αρχεία: