ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018

Συνεδρίαση 43/ 20.12.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24.12.2018

Θέμα: "Καταγγελία με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 και 8/03.01.2018 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής."