ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018

Συνεδρίαση 41/ 05.11.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 09.11.2018

Θέμα: "Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης. "