ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018

Συνεδρίαση 33/ 26.04.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 30.10.2018

Θέμα: "Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης δυσλειτουργίας Λιμενικής Αρχής "

Συνημμένα αρχεία: