ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Εξέταση επιστολής του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. περί του προκηρυχθέντος από 9ης Ιουλίου 2018 ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Συνημμένα αρχεία: