ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018

Συνεδρίαση 40/ 05.10.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11.10.2018

Θέμα: "Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε".

Συνημμένα αρχεία: