ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018

Συνεδρίαση 39/ 27.09.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 03.10.2018

Θέμα: "Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί των άρθρων 1 έως 32 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών"

Συνημμένα αρχεία: