ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018

Συνεδρίαση 38/ 30.08.2018 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 04.09.2018

Θέμα: Σύνταξη και Υποβολή προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Πράξης, κατ’ άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, περί συναίνεσης του Ελληνικού Δημόσιου σε μη συμμόρφωση. 

Συνημμένα αρχεία: