ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2023 108ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 108η /21.02.2023 

ΘΕΜΑ 5ο: Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023

Συνημμένα αρχεία: