ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 83η / 21.04.2021

Θέμα: 3ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2020

Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης 31.12.2020