ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 83η / 21.04.2021

Θέμα: 4ο

Εξέταση καταγγελίας Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) για τη μη σύννομη επιβολή και είσπραξη τελών από την Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Συνημμένα αρχεία: