ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.

Συνημμένα αρχεία: