ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2020

Συνεδρίαση 71η /28-07-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση καταγγελίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς (Περάματος) αναφορικά με ζητήματα που αφορούν σε απόβλητα ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.»

Συνημμένα αρχεία: