ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2020

Συνεδρίαση 68η /29-05-2020 Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

Θέμα: «Εξέταση φερόμενων ζητημάτων σε σχέση με τη λειτουργία της Ναυταθλητικής  Μαρίνας Καλλιθέας»