ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2020

Συνεδρίαση 63/06-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Τιμολόγηση τελών διέλευσης πλοίων μεταφοράς ποσίμου ύδατος από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Ελευσίνας προς νησιωτικές περιοχές».