ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2020

Συνεδρίαση 65/19-03-2020  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31/12/2019»

Συνημμένα αρχεία: