ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2020

Συνεδρίαση 57/31-10-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ.

ΘΕΜΑ 

Αναφορά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, με θέμα: «Άδειες καβοδεσίας σε λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων».

Συνημμένα αρχεία: