ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεδρίαση 54/19-07-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24-07-2019

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Επιστολής της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, περί φορολογίας ρυμουλκών».