ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2019 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συνεδρίαση 54/19-07-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 24-07-2019

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση για ανάθεση νομικής γνωμοδότησης».