ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2019 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ