ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2019

Συνεδρίαση 50/ 23-04-2019  Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ρ.Α.Λ./ Αναρτήθηκε 11-06-2019

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση κατ΄ άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 για τον ορισμό διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης προστίμων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων».