ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 129/2022

 

 «Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ) της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184)»

Συνημμένα αρχεία: