ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 128/2022

«Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 7 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224) για την αξιολόγηση των αιτήσεων απόσπασης των υποψηφίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022»