ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 36/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 103η / 02.11.2022

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί του 1ου Σχεδίου: ''ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  (MEGΑYACHTS MARINA)'' 

Undefined