ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 35/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η / 21.10.2022

ΘΕΜΑ 5ο:   Γνωμοδότηση της Αρχής επί αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Πύλης 16 του Ο.Λ.Θ. και την εξυπηρέτηση στο Σ.ΕΜΠΟ Θεσσαλονίκης

Undefined