ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 33/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 89η / 13.09.2021

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με καταγγελία περί υποπαραχωρήσεων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος

Undefined