ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 284_2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 102η /21.10.2022 

ΘΕΜΑ 7ο :«Εξέταση εγγράφου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λιμενική υπηρεσία της καβοδεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άγρας πελατών και της αντιποίησης».

Συνημμένα αρχεία: