ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 283/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104η /21.11.2022 

ΘΕΜΑ 4ο :«Υποβολή Εισήγησης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: 3000.0/14073/2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α 2)».