ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 82η / 24.03.2021

Θέμα: 4ο

Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ άρθρον 52 του Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15) αναφορικά με καταγγελίες περί φερόμενων παραβάσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικές με την διαχείριση και συλλογή αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από τον Οργανισμό Λιμένος Κερκύρας